ONLINE BESTELLEN » AKKERS - CHAMPS

ONZE GRANEN    NOS CEREALES

diversiteit   in   het   voeder   van   onze   dieren                               LA    nouriture  de   nos   animaux

GERST                orge

KOOLZAAD                 colza

HAVER                avoine

TARWE                ble

MAIIS

GROENE VOEDERBIETen /  zeer VEZELRIJK                    betraves

RODE VOEDERBIETeN    SUIKER HOUDEND


DIVERSE             GRASSEN            -                  des herbes

OOK ONZE VARKENS   ETEN   GRAAG   GRAS       -       EN ZOEKEN IN DE VRIJE NATUUR NAAR VITaMIENtjes

nos animaux mange des herbes et des epices

ZOALS     HET    VROEGER     WAS  -      DANS LE PASSE

luzerne       comme           FOURAGE

luzerne  EN KLAVER als krachtvoeder voor in de winter

fOURAGE   DU    herbes    et  ESPICE

EN   ZOALS   HET   NU  IS -   ET HIER  

KLAVER  ALS KRACHTVOER IN WINTER EN ZOMER

tref comme alimentation supplementaires

HOOI  ALS WINTER VOER

STRO     ALS   STROOISEL   VOOR    IN     HOKKEN

BLOEMEN EN KRUIDEN zijn het  KRACHTVOEr VOOR DE DIEREN                      -          des fleurs  et  DES  epiceS  sauvages  come  fourage

VELDBLOEMEN   ALS   INGREDIENT    IN   HET   VOEDSEL   VAN   VARKENS   EN   KOEIEN

insecten  op onze velden               -                 des insectes

BIO-LANDBOUW   HAND   IN   HAND   MET   DE   NATUUR

AGRICULTURE -BIO   ET    LA   NATURE